Kurz i zkoušku zaplatíte také kartou

Apple Pay

Kurz: oceňování nemovitostí (rekvalifikace)

(Hodnocení: 10)

od 14 900,00 

NOVINKA! Kurz je zařazen jako první modul realitního MBA. Více informací zde.

Plně akreditovaný distanční kurz je možné zahájit kdykoliv. Kromě přístupu ke studijním materiálům a video přednáškám jsou lektoři k dispozici pro individuální konzultace.

 

Oceňování nemovitého majetku je profesí kombinující znalosti realitního trhu, stavebnictví, ekonomie a práva. Jedná se o komplexní činnost, na kterou Vás připraví odborníci z praxe. Absolvent kurzu je schopen posoudit pozici nemovitosti na trhu a odhadnout její hodnotu. Kurz je tedy vhodný nejen pro aspiranty na odhadce nemovitostí nebo asistenty soudních znalců, ale také pro realitní makléře, pracovníky státní správy a daňové poradce.

 

Společně s doložením praxe (5 let) si můžete zapsat vázanou živnost „Oceňování nemovitostí“ a stát se samostatným odhadcem. Kvalifikací se budete nicméně moci rovnou ucházet o zaměstnání ve státní a komerční sféře (např. v bance nebo developerské/investiční společnosti). V průběhu zaměstnání samozřejmě sbíráte potřebnou praxi pro zapsání živnosti. Praxi můžete rovněž doložit z příbuzného oboru, což doporučujeme konzultovat přímo s živnostenským úřadem. Vyhovující praxe bývá například realitní zprostředkování, kde je základní znalost oceňování přímo součástí odborné způsobilosti.

 

Pro soudní znalce může být tento kurz odrazovým můstkem, nicméně pro splnění podmínek jmenování je potřeba vystudovat návazný kurz v obdobném rozsahu na vysoké škole a složit zkoušky na ministerstvu spravedlnosti.

 

Výuka probíhá na základě platné akreditace MŠMT distanční formou. Veškeré přednášky jsou k dispozici formou videí a studijních materiálů v našem e-learningovém prostředí. Není problém studovat vlastním tempem ve volném čase. K aktuálním tématům pořádáme živé přednášky s hosty z oboru. Zapsaným studentům jsou tyto přednášky rovněž k dispozici formou záznamu. Součástí kurzu jsou dále živé konzultace s lektory (online přes Zoom) a interaktivní procvičovací příklady. Ke všem úkolům obdržíte navíc zpětnou vazbu, abychom Vás maximálně připravili na vstup do nové profese. Kurz realizujeme ve spolupráci se znaleckou kanceláří PROFI-TEN, a.s. založenou v roce 1997.

 


Online objednávka

Kurz nově nabízíme ve dvou variantách:

 1. Intenzivní kurz (50 hodin; 14 900 Kč): Je vhodný pro získání základních znalostí z oblasti oceňování, proto je vhodný například pro realitní zprostředkovatele nebo finanční poradce. Získáte přístup do našeho e-learningu a na závěr Vám vystavíme potvrzení o absolvování (například jako doklad o následném vzdělávání pro Vašeho zaměstnavatele). Nelze proplatit z příspěvku od Úřadu práce.
 2. Akreditovaný kurz (220 hodin; 39 900 Kč): Zahrnuje navíc vzorová cvičná ocenění včetně individuální zpětné vazby ke každému příkladu a dále konzultace s lektory. Realizujeme ho na základě akreditace od MŠMT a tudíž slouží jako doklad o vzdělání pro zapsání vázané živnosti.

Úřad práce ČRTento kurz je možné uhradit z příspěvku Úřadu práce. Pro čerpání je potřeba objednat ONLINE přímo na stránkách Úřadu práce. Přihlášku vytvoříte přes tlačítko “Přihlásit se na kurz”. V žádosti se zaměřte na formulaci kvalitní motivace s ohledem na využití dovedností oceňování na trhu práce. Případně nás neváhejte kontaktovat s dotazy. V případě, že potřebujete pro Úřad práce potvrdit tzv. “Přílohu C” žádosti (Zájem o zvolenou rekvalifikaci), sdělte nám svůj zájem e-mailem: info@czechacademy.com a my Vám obratem poskytneme potřebné dokumenty pro vyřízení fyzické žádosti o kurz. Samozřejmostí je bezplatná asistence s vyřízením příspěvku.

Cena za produkt
Příplatky
Cena celkem

Popis

Obsah kurzu

Absolventi kurzu umí stanovit hodnotu nemovitého majetku. Vzhledem k praktickým příkladům umí absolventi samostatně vypracovat odbornou zprávu na ocenění bytu, rodinného domu, garáže a pozemku. Z možných oceňovacích metod umí zvolit vhodnou metodu a tu použít ke stanovení hodnoty.

Níže naleznete přehled tematických okruhů, na které se kurz zaměřuje (celkem 220 vyučovacích hodin).

Teorie oceňování nemovitostí 18 hodin
Tržní hodnota nemovitostí 20 hodin
Geodetická služba a katastr nemovitostí 10 hodin
Oceňování nemovitostí v kontextu právního řádu České republiky 10 hodin
Metodika a tvorba znaleckého posudku 54 hodin
Pozemní stavitelství, projekční a rozpočtová dokumentace staveb 39 hodin
Oceňování nemovitostí podle platných předpisů 3 hodiny
Výpočetní technika při oceňování nemovitostí 15 hodin
Vypracování závěrečného posudku – tržní ocenění zvolené nemovité věci 50 hodin

* před zahájením kurzu Vás provedeme organizací, vyřešíme administrativní záležitosti a poučíme o BOZP a PO (1 hodina).

Součástí námi realizovaného vzdělávání realitních makléřů je několik přednášek na téma oceňování, které tento kurz dál prohlubuje. Pokud jste u nás absolvovali kurz nebo zkoušku realitního zprostředkování, můžeme Vám nabídnout slevu z celkové ceny kurzu.

Proč se přihlásit?

 • Odborný lektorský tým s praxí v oboru
 • Na živé přednášky zveme zajímavé hosty ze společností Cenovamapa.org, Dataligence, Hypox, Seznam.cz, Software602, Valuo, NEMExpress atd.
 • Máme zkušenosti se vzděláváním realitních profesionálů – pořádáme zkoušky a kurzy pro realitní zprostředkovatele
 • Úspěšný absolvent si může zapsat vázanou živnost „Oceňování nemovitostí“ (po doložení praxe 5 let)
 • Přátelská atmosféra a 100% distanční kurz
 • Zkouška v ceně kurzu
 • Ucelené informace pro zahájení nové kariéry
 • Přístup ke studijním materiálům a pozvánky na živé přednášky i po absolvování kurzu (po dobu platnosti akreditace kurzu)

Specializovaný kurz oceňování nabízíme pro prouhlobení znalostí v tomto oboru. Pro realitní makléře přednášíme vybraná témata v rámci kurzu realitní zprostředkovatel.

Lektorský tým

Ing. Vladimíra Zíková, MBA – garantka kurzu

Vystudovala fakultu stavební na Českém vysokém učení technickém v Praze. Úspěšně absolvovala Institut oceňování majetku na Vysoké škole ekonomické v Praze a titul Master of Business Administration získala v oboru Real Estate. Dlouhodobě se věnuje oceňování majetku. Od roku 2012 je předsedkyní představenstva znaleckého ústavu PROFI-TEN, a.s. Vzhledem k dlouhodobé komplexní zkušenosti s realitním trhem je garantem tohoto kurzu a lektorem částí zaměřujících se na stavebnictví, stanovení ceny a etiku. Je také zkoušející u závěrečných zkoušek.

Bc. Tereza Rýdlová

Kromě realitní činnosti se přes 15 let specializuje na zpracovávání odhadů tržní hodnoty nemovitých věcí, zejména pro bankovní potřeby, dědická řízení, majetková vyrovnání a prodej. V roce 1997 úspěšně absolvovala na fakultě stavební ČVUT studium oboru katastr nemovitostí a dále absolvovala specializační studium na Institutu oceňování majetku na VŠE v Praze, na Vzdělávacím institutu Franka Dysona a složila certifikační zkoušku odhadce majetku pro oceňování nemovitých věcí.

JUDr. Miroslav Frýdek, Ph.D. et Ph.D.

Vysokoškolský učitel na Právnické a Filozofické fakultě Masarykovy univerzity, vyučuje např. předmět Právní postavení znalců a právní úprava jejich činnosti, dále je na Právnické fakultě Masarykovy univerzity odborným garantem pravidelné konference pro soudní znalce (od roku 2019). Miroslav Frýdek je dále zakladatel a předseda vědeckého výboru Kongresu pro soudní znalce ZnalKon (od roku 2022). V listopadu 2022 byl ministrem spravedlnosti jmenován členem pracovní skupiny expertů pro znalecké právo. Zabývá se popularizací znaleckého práva a opakovaně vystupuje na kongresech a konferencích s forenzně znaleckou tematikou.

Ing. Petr Polák

V současné době působí na Ministerstvu financí ČR jako vrchní ministerský rada, vedoucí oddělení oceňování majetku, kde je zodpovědný zejména za legislativní činnost v oblasti oceňování nemovitostí a služeb, vydávání znaleckých posudků k oceňování a poskytování posudků k vydaným znaleckým posudkům v oblasti oceňování nemovitostí a služeb. Pravidelně přednáší na VŠE v Praze a VÚT v Brně. Je autorem odborných článků, spoluautorem studijních materiálů pro úřední oceňování nemovitostí a přednáší na národních i mezinárodních konferencích o oceňování nemovitostí. Petr Polák po vysokoškolském studiu absolvoval specializaci pro odborníky v oboru ekonomika cen a oceňování nemovitostí na Institutu oceňování majetku Vysoké školy ekonomické v Praze.

Jan Frk

Od roku 2005 se intenzivně věnuje problematice eGovernmentu. V současné době zastává pozici ředitele divize eGovernment ve společnosti Software602 a.s. Působí jako externí poradce pro eGovernment a spisovou službu u řady ústředních orgánů státní správy, kde spolupracuje na přípravě příslušných legislativních norem a metodických pokynů. Jako host v kurzu přednáší problematiku digitálních podpisů a související témata.

Ing. Milan Roček

Je spoluautorem a provozovatelem portálu Dataligence.cz (dříve CenovaMapa.org), který dlouhodobě sleduje a analyzuje trh rezidenčních nemovitostí v České republice a poskytuje valuační řešení a data pro online oceňování nemovitostí. Současně je zakladatelem a majitelem společnosti Hyposervis.

Akreditace

Rekvalifikační kurz je akreditovaný Ministerstvem školství (viz rozhodnutí o udělení akreditace č.j. MSMT-5060/2022-3) v rozsahu 220 hodin teoretické výuky.

Vzhledem k digitálním dovednostem byl zařazen do financování z Národního plánu obnovy (NPO), učební osnovy poskytujeme na vyžádání.

Délka závěrečné zkoušky: 2 hodiny.

Oceňování rekvalifikace - akreditace MŠMT

Dříve platné akreditace:

Vstupní požadavky

Níže uvedené vstupní požadavky se vztahují pouze na akreditovaný kurz:

 1. Věk: 18 let
 2. Vzdělání: středoškolské s maturitou nebo ukončené vyšší odborné vzdělání

Zájemci nesplňující vstupní požadavky se mohou účastnit přednášek bez nároku na získání osvědčení o absolvování kurzu nebo mohou využít nabídky intenzivního kurzu.

10 recenzí Kurz: oceňování nemovitostí (rekvalifikace)

 1. Anonym (ověřený vlastník)

 2. Anonym (ověřený vlastník)

 3. Anonym (ověřený vlastník)

 4. Petr Hrubiško (ověřený vlastník)

  Společnost Czech Academy jsem si vybral kvůli kurzu na rekvalifikaci Oceňování nemovitostí. Jsem naprosto spokojen. Za mě perfektní a profesionální komunikace, přístup, ochota, skvělý tým, po celou dobu příjemné jednání a v neposlední řadě organizace celého kurzu a zkoušek. Všem zájemcům mohu vřele doporučuji.

 5. Gabriela Petrová (ověřený vlastník)

  Velká spokojenost, moderní pohled na výuku, motivují, věnují se studentům, vše v online formě, obrovská spokojenost

 6. Zdeněk Kříž (ověřený vlastník)

  U společnsoti Czech Edu Academy jsem absolvoval kurz Oceňování nemovitostí. Oceňuji úroveň a profesionalitu lektorů, časovou flexibilitu i přátelskou atmosféru. Ostatním doporučuji!

 7. Monika Vlčková (ověřený vlastník)

  100% spokojenost a doporučuji!

 8. Ivo Karanešev (ověřený vlastník)

  Czech Academy mohu jen doporučit. Prošel jsem kurzem Oceňování nemovitostí. Vše bylo srozumitelné – studijní systém, přednášky, konzultace i komunikace s jednotlivými lektory. Kurz přesně naplnil mé očekávání. Pokud váháte nad případným kurzem, věřím že nebudete litovat.

 9. Michaela Kučerová (ověřený vlastník)

  Skvělý rekvalifikační kurz oceňování nemovitostí, vedený ochotnými, zkušenými a příjemnými lektory. Perfektní organizace, komunikace. Na živých konzultacích jsem se dověděla, co jsem potřebovala, i něco navíc. Můžu jedině doporučit. Moc děkuji a přeji, ať se daří :-).

 10. Tomáš Kubík (ověřený vlastník)

  Absolvoval jsem rekvalifikační kurz Oceňování nemovitostí on-line formou a také závěrečné zkoušky. On-line forma mi velmi vyhovovala. Velké poděkování lektorům za lidský, velmi vstřícný a profesionální přístup vč. velice rychlé komunikace při řešení problému. Děkuji a přeji mnoho spokojených studentů.

Pouze přihlášení uživatelé, kteří zakoupili tento produkt, mohou přidat hodnocení.

Mohlo by se Vám líbit…

VYNIKAJÍCÍ
45 recenze na
Zdeněk Kriz
Zdeněk Kriz
15/12/2023
U společnsoti Czech Edu Academy jsem absolvoval kurz Oceňování nemovitostí. Oceňuji úroveň a profesionalitu lektorů, časovou flexibilitu i přátelskou atmosféru. Ostatním doporučuji!
Gabriela Petrova
Gabriela Petrova
14/12/2023
Velká spokojenost, moderní pohled na výuku, motivují, věnují se studentům, vše v online formě, obrovská spokojenost
Petr Hrubiško
Petr Hrubiško
03/11/2023
Společnost Czech Academy jsem si vybral kvůli kurzu na rekvalifikaci Oceňování nemovitostí. Jsem naprosto spokojen. Za mě perfektní a profesionální komunikace, přístup, ochota, skvělý tým, po celou dobu příjemné jednání a v neposlední řadě organizace celého kurzu a zkoušek. Všem zájemcům mohu vřele doporučuji.
jakub jakobsen
jakub jakobsen
21/09/2023
Skvělé materiály k učení, skvělí lektoři, skvělé prostředí, skvělý feedback, pokud si s něčím například nevíte rady, to vše zakončíte zkouškou v nádherných prostorech Prahy 1, doporučuji, doporučuji a doporučuji. :) Mejstřík J.
Ales Huml
Ales Huml
20/09/2023
Recenze normálně nedávám. Pro společnost Czech Edu Academy dát musím. Jsem opravdu mile překvapen, jak v dnešní době může fungovat business. Dávám 5 z 5 a doporučuji!
Lukáš Hamouz
Lukáš Hamouz
30/03/2023
Absolvoval jsem v Czech Edu Academy zkoušky na pojištění. Nejvíce oceňuji lidský přístup a seriózní jednání , které v ČR v podobných agenturách nenajdete. Dokonce mi vyšli vstříc i s termíny . Za mě velký potlesk... Děkuji ;)
Radek Votruba
Radek Votruba
27/02/2023
U Czech Edu Academy jsem absolvoval zkoušku podnikání na kapitálovém trhu (ZPKT). Profesionální přístup, příjemné prostředí a kompetentní lidé. Není třeba se dále rozepisovat. Jednoznačně doporučuji.
Bydleni Na Hliníku
Bydleni Na Hliníku
06/02/2023
V Czech Edu Academy absolvuji intenzivní kurz "Realitní zprostředkovatel", který jsem začala studovat v říjnu 2022, v lednu 2023 jsem po několika přípravných přednáškách úspěšně složila rekvalifikační zkoušku. A nyní stále ještě mám možnost si v rámci kurzu doplňovat své znalosti a dovednosti v rámci perfektně připraveného elearningu, nebo při prezenčních/online přednáškách k tématu. Opravdu moc děkuji, za perfektní přístup k pracujícím studentům z celé republiky a umožnění získání vědomostí či rekvalifikace takto zárověň prezenčně i dálkově. Milé prostředí při prezenčních přednáškách v CEA jen podtrhlo dojem z celého studia. Doporučuji. Děkuji! Alena Urbanová
Tomáš Petrus
Tomáš Petrus
30/01/2023
U Czech Edu jsem dělal zkoušku pro realitního zprostředkovatele a byl jsem nadšený z profesionálního přístupu a kvalitního & relevantního materiálu k přípravě. Určitě doporučuji!
Lenka Trefilová
Lenka Trefilová
02/01/2023
V Czech Edu Academy jsem absolvovala rekvalifikační kurz "Realitní zprostředkovatel", který jsem v prosinci úspěšně ukončila závěrečnou zkouškou. Chtěla bych tímto poděkovat za velmi vstřícný a profesionální přístup. Pro další plánovaný kurz "Oceňování nemovitostí" budu opět volit tuto vzdělávací akademii. Všem zájemcům o vzdělávání Czech Edu Academy vřele doporučuji.