Sledujte nás

COVID-19: Zkoušky a kurzy bez omezení

Czech Academy

Virtuální realita v realitách

  /  Reality   /  Virtuální realita v realitách

Úvod

Cílem předložené eseje je zmapování využívání virtuální reality v rámci realitního trhu včetně nastínění výhod a nevýhod virtuální reality při prodeji, nákupu nebo pronájmu nemovitostí.

Informace ke zpracování eseje byly čerpány se sekundárních zdrojů, a to především z tištěné české a zahraniční literatury a také dostupných internetových zdrojů a článků.

1 Virtuální realita na trhu realit

V současné době nám přijde již naprosto přirozené nakupovat, komunikovat, vzdělávat se nebo podnikat prostřednictvím moderních technologií a komunikace. Ale dovedl by si ještě před pár lety někdo představit, že namísto klasické fyzické prohlídky nemovitosti bude sedět v pohodlí domova u svého počítače s 3D brýlemi nebo jen s chytrým telefonem a bude se ve své potenciální nemovitosti procházet a prohlížet si ji ze všech možných úhlů? Vždyť pod pojmem virtuální reality by si řada z nás určitě představila spíš hraní her na počítači nebo návštěvu kina, kde zrovna vysílají 3D film.

To, co se zdálo být naprosto nereálné, se začalo v roce 2017 prosazovat na trhu realit a někteří makléři začali nabízet zájemcům prohlídky právě prostřednictvím virtuální reality. Takovým „průkopníkem“ v této oblasti se stal realitní start-up Flatio, jehož specializací jsou výhradně pronájmy nemovitostí (Váchal, 2017).

Jde o revoluci v tom, jakým způsobem trávíme volný čas a podnikáme, přičemž je jasné, že virtuální realita je natolik atraktivní, že se stane běžnou součástí našich životů (Brejčák, 2020).

Virtuální realita je budoucností na trhu realit, kde se především za poslední dva roky věci poněkud dramaticky změnily. Už před pandemií koronaviru se pomalu začalo s využíváním virtuální reality, protože se stále více oblastí a činností přesouvá do online prostoru, nicméně po vypuknutí celosvětové pandemie byl zaznamenán prudký nárůst poptávky po nemovitostech, že nezbylo nic jiného než se spolehnout právě na virtuální realitu (Torregano, 2021).

1.1 Využití virtuální reality

Pokud někdo z nás již kupoval nějakou nemovitost, určitě ví, jak dokáže tento proces být zdlouhavý, náročný a stresující. Zájemce o nemovitost si v katalogu, na webových stránkách realitních kanceláří nebo na realitních portálech prohlíží fotografie a popisy nemovitostí v preferované lokalitě, až nakonec objeví tu, která by odpovídala jeho požadavkům a domluví si fyzickou prohlídku. To vyžaduje obrovské množství času, úsilí, ale také třeba peněz, pokud je zapotřebí za nemovitostí cestovat do vzdálenější lokality (nebo dokonce do jiného státu, což není nic neobvyklého). Na druhé straně stojí realitní makléř, který kvůli té stejné nemovitost tráví čas, úsilí a peníze organizováním fyzických prohlídek v dané lokalitě. Nakonec se může stát, že potenciálnímu zájemci se na fyzické prohlídce něco nezamlouvá, protože na fotografiích nemovitost přeci vypadala úplně jinak a nebylo možné si představit její skutečnou velikost a rozlohu, a celý tento proces je „ztrátou“ pro všechny strany a potenciální zájemce je navíc zklamán realitou. Navíc představa, že takto projde potenciální zájemce třeba deset nemovitostí, než objeví tu skutečně vyhovující, je frustrující a zabere neuvěřitelné množství času. Realitní makléř díky virtuálním prohlídkám nemovitostí dokáže odlišit vážné zájemce od těch, co se chtějí jen podívat. A právě zabránění ztrátám času, úsilí a peněz může zabránit využití virtuální reality. Jen si to zkusme představit – na webových stránkách, v katalogu nebo na realitním portále objevíme vysněnou nemovitost, s realitním makléřem si domluvíme virtuální prohlídku a z pohodlí domova (realitní makléř třeba z kanceláře nebo také z domova) získáme perfektní představu o rozměrech, prostoru, půdorysu, členění, výhledu, atmosféře, exteriéru a potenciálu nemovitosti, čímž můžeme zúžit nemovitosti, které je zapotřebí navštívit fyzicky, tudíž šetříme čas a úsilí (nejen vlastní, ale i realitního makléře). Navíc nejsme časově omezeni a nemovitost si můžeme prohlížet třeba uprostřed noci a klidně tři hodiny. Podle Přikrylové (2019, s. 241) se odhaduje, že realitní makléř může takto ušetřit až tři čtvrtiny času věnované prohlídkám prostřednictvím technologií virtuální reality. Navíc může realitní makléř předvádět nemovitost také kupujícím na dlouhé vzdálenosti, tudíž je možné pracovat s více klienty a zpracovávat více poptávek (Le guay, 2019).

Využívání virtuální reality je možné dokonce i u developerských projektů, které zatím fyzicky neexistují nebo jsou ve výstavbě. Jedná se sice o relativně složité a finančně nákladné zpracování než u již existujících nemovitostí, nicméně je to efektivní způsob přizpůsobení nemovitosti za chodu a potenciální zájemce si může lépe představit jednotlivé prostory včetně výběru barev, materiálů, tvarů apod. Jedním pohybem vypínače se dá změnit osvětlení, nátěr nebo „vložit“ nábytek (Kosina, 2019), (Liu, 2021).

Existuje řada způsobů, které realitní kancelář může využít v rámci virtuální reality, mezi něž patří například:

 • 3D virtuální prohlídky nemovitostí – potenciální klient si nemovitost může prohlížet z pohodlí domova, může přepínat mezi jednotlivými místnostmi a má rozhled do všech směrů. Prohlídky se tvoří nafocením a propojením těchto snímků do interaktivního 3D modelu.
 • Fyzické 3D virtuální prohlídky nemovitostí vznikají spojením fyzického a digitálního prostoru, kdy je dosaženo maximální autentičnosti prostřednictvím reflektování rozmístění základních prvků digitálního prostoru.
 • Interaktivní 3D virtuální prohlídky nemovitostí, které probíhají ve vymodelované 3D digitální kopii, proto má potenciální zájemce rozhled ve všech směrech a interakci s různými předměty v daném prostoru (VRapps, 2021),
 • Komunikace reklamních sdělení, díky níž dochází ke zvýšení jejich kontextové relevance a dosažení emocionálního zážitku (Přikrylová, 2019, s. 241).  

Je vůbec nějaký rozdíl mezi virtuální prohlídkou a videoprohlídkou nemovitosti? Někdo tyto dva pojmy může vnímat jako synonyma, nicméně nejde o totéž. Zatímco při videoprohlídce realitní makléř prochází danou nemovitost a ukazuje především to nejatraktivnější a nejzajímavější s cílem přitáhnout pozornost potenciálních zájemců, virtuální prohlídka detailně dokumentuje kompletně celou nemovitost a potenciální zájemce může doslova nahlédnout do každého zákoutí nebo skříně (Socha, 2021).

1.2 Výhody a nevýhody

Proč by se tedy měla využívat virtuální realita na trhu realit? Virtuální realita výrazně šetří finanční prostředky a čas všem zúčastněným stranám (potenciálnímu zájemci o nemovitost i realitnímu makléři), potenciální zájemce se tak může vyvarovat zklamání z fyzické prohlídky nemovitosti, přičemž virtuální prohlídka je pro něj maximálně autentická a může si tak o nemovitosti utvořit reálnou představu. Na rozdíl od fyzické prohlídky si nemovitost prostřednictvím virtuální reality může prohlížet tak dlouho, jak jen bude chtít a realitní makléř ho nebude urgovat s tím, že za pár minut má prohlídku s dalším zájemcem. Navíc virtuální prohlídka je dostupná nepřetržitě, tudíž potenciální klient si ji může prohlédnout klidně ve tři hodiny ráno. Díky virtuální realitě je možné dosáhnout lepší interakce – potenciální zákazník může komentovat jakýkoliv aspekt nemovitosti (typ vytápění, podlahy, izolace apod.) a realitní makléř mu tak může poskytnout zpětnou vazbu v reálném čase. Významné výhody poskytuje virtuální realita také pro prodávající nemovitostí. Chce-li prodávající prodat svoji nemovitost, ve které třeba ještě bydlí, je nucen nemovitost udržovat v původním stavu, ideálně naklizený, aby tak byl co nejatraktivnější pro potenciální zájemce a ve dveřích se mohou neustále střídat noví a noví potenciální zájemci. Co takhle i v tomto případě využít virtuální realitu? Stačí jednou pořádně uklidit, zatraktivnit nemovitost, natočit nemovitost a čekat na skutečného zájemce bez nutnosti se neustále přizpůsobovat časovým možnostem potenciálních zájemců a realitních makléřů. Pro realitní kancelář je nabídka virtuálních prohlídek významnou konkurenční výhodou. I když se ale může zdát, že využití virtuální reality nabízí pouze samé výhody a pozitiva, není tomu tak a virtuální realita není úplně pro každého, neboť ne každý disponuje technickým zařízením podporující virtuální realitu, a podle některých makléřů nemůže virtuální prohlídka nemovitosti nahradit tu fyzickou, neboť zde chybí zpětná vazba a realitní makléř se nedozví, co si potenciální zájemce o nemovitosti myslí. Socha (2021) se dále domnívá, že u virtuální prohlídky zcela odpadá psychologický efekt, že je o nemovitost velký zájem, díky němuž často dochází k růstu ceny. Také chybí možnost, že potenciálního zájemce zaujme atmosféra, lokalita nebo sousedi apod. V neposlední řadě je také přesvědčen, že prodávající nemovitosti zcela přichází o své soukromí (pokud v této nemovitosti dosud bydlí) a každý si tak může prohlédnou každý detail jeho bydlení.

V současné době se ovšem rozšiřuje počet realitních kanceláří, které využívají virtuální realitu v rámci poskytování svých služeb, tudíž už se nejedná o nic nového na trhu.

1.3 Aktuální situace na realitním trhu

Mezi první realitní kanceláře, které začaly své služby nabízet také v rámci světa virtuální reality, patří Maxima Reality (Říha, 2021, s. 44).

Některé realitní kanceláře umožňují virtuální prohlídku nemovitosti prostřednictvím virtuálních brýlí, díky nimž může klient nemovitostí „procházet“ a získat tak konkrétnější představu o nemovitosti.

Dnes je již naprosto běžné, že realitní kanceláře využívají virtuální prohlídky nemovitostí. Mezi tyto realitní kanceláře patří například:

 • Bidli,
 • CENTURY 21,
 • Findeo – zde je možnost virtuální prohlídky nemovitostí prostřednictvím virtuálních brýlí,
 • Hloušek reality,
 • Husky reality,
 • M&M reality,
 • Next reality,
 • RE/MAX reality,
 • RK Beruška.

Závěr

O spojení virtuální reality a realitního trhu se mluvilo již poměrně dlouhou dobu v souvislosti s klesajícími náklady na technologické vybavení, nicméně tato vize se stala skutečností, a právě dnešní hektická a uspěchaná doba a již druhým rokem probíhající celosvětová pandemie koronaviru, která nás všechny určitým způsobem velmi ovlivňuje a omezuje, nahrála využití virtuální reality nejen v oblasti realitního trhu a jeví se tak jako maximálně vhodné alternativní řešení.

Ukazuje se, že využití a aplikace virtuální reality je při komunikaci se zákazníky při prodeji nemovitostí velmi efektivní metodou, ovšem vzhledem k tomu, že je realitní trh poměrně konzervativním odvětvím, je zapotřebí trpělivost a dostatek času, než si potenciální klienti zvyknou na nové služby a odváží se je využít (Říha, 2021, s. 44).

Cílem předložené eseje bylo zmapování využívání virtuální reality v rámci realitního trhu včetně nastínění výhod a nevýhod virtuální reality při prodeji, nákupu nebo pronájmu nemovitostí.

Informace ke zpracování předložené eseje byly čerpány se sekundárních zdrojů, a to především z tištěné české a zahraniční literatury a také dostupných internetových zdrojů a článků.

Seznam použité literatury

BREJČÁK, P. (2020). Maxima spouští prodej nemovitostí ve virtuální realitě Somnium Space. Pozemky se tam draží i za stovky tisíc korun [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://cc.cz/maxima-spousti-prodej-nemovitosti-ve-virtualni-realite-somnium-space-pozemky-se-tam-drazi-i-za-stovky-tisic-korun/

KOSINA, O. (2019). VIRTUÁLNÍ REALITA NA REALITNÍM TRHU [online]. [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: https://www.srovnani-makleru.cz/blog-virtualni-realita-na-realitnim-trhu-34/

LE GUAY, B. (2019). The power of virtual reality tours in real estate [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://www.meero.com/en/news/real_estate/944/2739-the-power-of-virtual-reality-tours-in-real-estate-en

LIU, L. (2021). Virtual reality is transforming real estate. Are you ready? [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://www.pwc.co.uk/issues/intelligent-digital/virtual-reality-vr-augmented-reality-ar/virtual-reality-is-transforming-real-estate-are-you-ready.html

PŘIKRYLOVÁ, J. (2019). Moderní marketingová komunikace: 2., zcela přepracované vydání. Grada Publishing.

ŘÍHA, D. (2021). Rozvoj obchodních a vyjednávacích dovedností: Manuál pro start úspěšného obchodníka. Grada Publishing.

SOCHA, M. (2021). Https://www.smaklerem.cz/post/virtualni-prohlidky-prodeji-nemovitosti-muzou-uskodit [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: Virtuální prohlídky prodeji nemovitosti často uškodí. Zjistěte proč

TORREGANO, T. (2021). Industry Experts Say Virtual Reality Is Future of Home Buying [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://spectrumnews1.com/ca/la-west/business/2021/04/06/industry-experts-say-virtual-reality-is-future-of-home-buying

VÁCHAL, A. (2017). Virtuální realita v realitách. Po bytě se projdete dřív, než ho developer postaví [online]. [cit. 2021-12-09]. Dostupné z: https://zpravy.aktualne.cz/ekonomika/technika/po-byte-se-projdete-drive-nez-ho-developer-postavi-s-virtual/r~627f8052f2c011e6a8cc002590604f2e/

VRAPPS. (2021). [online]. [cit. 2021-11-27]. Dostupné z: https://www.vrapps.cz/vyuziti/nemovitostni-trh

Autor

Ing. Vladimíra Zíková, MBA

VYNIKAJÍCÍ
32 recenze na
Martin Hudec
Martin Hudec
03/08/2022
Chtěl bych touto cestou velmi poděkovat za profesionální přístup a lidsky příjemnou atmosféru v Czech Edu Academy, kde jsme v minulém měsící s kolegyní úspěšně absolvovali zkoušku Realitní zprostředkovatel. Výborně zpracované studijní podklady a videa, výborná komunikace a řada uřžitečných příkladů do praxe. Určitě doporučujeme :)
Přečtěte si více
Iveta L
Iveta L
27/06/2022
Kurz byl po všech stránkách na vysoké úrovni a veškerý servis ze strany organizátorů byl naprosto skvělý .Lektoři byli profesionálové, kteří dokázali vše jednoduše a srozumitelně vysvětlit velmi poutavou formou. Czech Edu Academy rozhodně doporučuji zájemcům o další vzdělávání.
Přečtěte si více
David Nágl
David Nágl
06/06/2022
V Czech Edu Academy jsem absolvoval rekvalifikační kurz "Realitní zprostředkovatel", včetně závěrečné zkoušky. Chtěl bych touto cestou poděkovat za profesionální a vždy velmi vstřícný přístup. Přednášky lze absolvovat fyzicky či online, což mně osobně dokonale vyhovovalo. Naprostá většina přednášek byla vedena na profesionální úrovni, srozumitelně a "lidsky" s možností se vždy doptat, či k tématu diskutovat apod. Ještě jednou děkuji a přeji mnoho úspěchů.
Přečtěte si více
Aleš Zbraněk
Aleš Zbraněk
30/03/2022
V Czech Edu Academy jsem včera absolovoval certifikaci na úvěry. Chtěl bych touto cestou moc poděkovat za profesionální a přátelský přístup. Ještě týž den jsem měl k dispozici certifikát. Mohu zodpovědně doporučit a těším se na další zkoušky u této společnosti.Děkuji celému týmu.
Přečtěte si více
Jiří Chupek
Jiří Chupek
28/03/2022
Společnost Czech Edu Aacademy mohu vřele doporučit. Absolvoval jsem zde kurz realitního makléře včetně závěrečné zkoušky odborné způsobilosti. Vše přehledné, přednášky jak online tak i prezenčně. Záleží na každém co mu vyhovuje. Lektoři maximálně příjemní, přednášky poučné, komunikace skvělá. Rozhodoval jsem se na základě recenzí a mohu je jen potvrdit. Veli ce děkuji všem lektorům :-)
Přečtěte si více
Jana Štajncová
Jana Štajncová
28/03/2022
V Czech Edu Academy jsem absolvovala certifikaci na pojištění. Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za profesionální přístup. Velmi mi pomohly studijní materiály, které jsem dostala k dispozici. Při zkoušce u mě byla důležitá i celková atmosféra a přístup zkoušejících. Cítila jsem se velmi dobře a mohu vřele doporučit:)
Přečtěte si více
Matěj Dachovský
Matěj Dachovský
27/03/2022
Z této společnosti jsem měl skvělý pocit. Profesionální přístup, dobrá lokalita v Praze, dobře nastavené ceny. Děkuji (realitní zprostředkovatel)
Přečtěte si více
JMD Fan Yci
JMD Fan Yci
27/03/2022
Přečtěte si více
Aleš Brunner
Aleš Brunner
16/03/2022
Lidský a vysoce profesionální pedagogický přístup. Vzdělávací instituci vřele doporučuji ostatním. Přeji hodně úspěchů do budoucna jak vedení vzdělávacího institutu, tak všem, kteří jím zdárně projdou.
Přečtěte si více
Šárka Kočová
Šárka Kočová
16/03/2022
V Czech Edu Academy jsem absolvovala rekvalifikační kurz "Realitní zprostředkovatel". Chtěla bych touto cestou velmi poděkovat za profesionální přístup. Velmi mi pomohla emailová komunikace před zkouškami s jednateli společnosti. V neposlední řadě i studijní materiály, které jsem dostala k dispozici. Při zkoušce u mě byla důležitá i celková atmosféra a přístup zkoušejících. Cítila jsem se velmi dobře a mohu vřele doporučit:)
Přečtěte si více