Kurz i zkoušku zaplatíte také kartou

Apple Pay

Czech Academy

Sociální sítě jako marketingový nástroj při prodeji nemovitosti

  /  Reality   /  Sociální sítě jako marketingový nástroj při prodeji nemovitosti

Úvod

V mnoha oborech jsou v dnešní době z hlediska marketingových aktivit sociální sítě nezbytné pro úspěch v podnikání. Výjimkou není ani realitní trh a prodej nemovitostí. Ještě relativně nedávno byly ceny nemovitostí vyšponované na maximum, ale dnes poptávka klesá a stejně tak i ceny. Proto je dnes pro realitní makléře více než nutné používat veškeré možné nástroje, včetně sociálních sítí.

Cílem článku je představit, jakým způsobem lze sociální sítě využívat při prodeji nemovitosti.

Práce je strukturována do několika částí, pro zvýšení přehlednosti. Hlavní metoda pro tvorbu této práce, pro naplnění stanoveného cíle, představovala rešerše zahraničních i tuzemských elektronických a literárních zdrojů.

Proč zrovna sociální sítě

Na sociálních sítích se nachází mnoho potenciálních zájemců o nemovitosti. V roce 2022 v České republice používalo sociální sítě přibližně 75 % populace. Platformu YouTube v roce 2022 používalo přibližně 8 mil., Facebook 5 mil. uživatelů, uživatelů, Instagram 4 mil. uživatelů, LinkedIn 2 mil. uživatelů a TikTok 1,5 mil. uživatelů (Datareportal, 2022). Navíc Češi průměrně tráví na sociálních sítích přibližně 2h 45 min denně, přičemž téměř 80 % uživatelů je na sociálních sítích každý den (AMI Digital, 2022).

Prezentace na sociálních sítích je v podstatně dnes nezbytná. Díky propagaci nemovitosti na sociálních sítích je totiž možné zesílit dosah inzerce, zvýšit počet potenciálních zájemců a rozšířit povědomí o celé nabídce. Optimálně využité sociální sítě mohou pomoci k rychlejšímu prodeji nemovitosti za stanovenou cenu, aniž by došlo k častému efektu tzv. ležáku, kdy nemovitost zůstane v nabídce velmi dlouho, přestože byla prodejní cena výrazně ponížena. Dlouhé období inzerce nemovitosti negativně ovlivňuje vnímanou hodnotu a důvěryhodnost nabídky z hlediska kupce (Štrojsa, 2023).

Veškeré materiály spojené s prodejem, respektive prezentací domu v inzerci (fotografie, popis atd.), mohou být použity i na sociálních sítích jako je Facebook a Instagram. V dnešní době jsou už relativně běžné videoprohlídky, které mohou být umístěny na YouTube a Facebook. Jejich potenciál je i pro tvorbu krátkých videí na TikTok nebo Instagram, tzv. reels, kdy je však nutné video sestříhat na cca 15 sekund. Krátká videa a fotografie patří k nejoblíbenějším mezi uživateli sociálních sítí (AMI Digital, 2022).

Nutno podotknout, že sociální sítě jsou ve většině případů hodně zaměřeny na vizuální dojem, a proto je důležitá kvalitní prezentace, ať už jde o fotografie či videa nemovitostí. Důležitou roli hraje i správně nastavená cena. Stejně tak je nutná atraktivní textace u příspěvku. Čím více lidí bude příspěvek sdílet a „lajkovat“, tím více jej budou sociální sítě zobrazovat. Špatné fotografie, nezáživný text a příliš nadhodnocená cena obvykle nezajistí úspěšnost příspěvku (Doleček, 2023).

Využití sociálních sítí při prodeji nemovitosti je kromě uvedeného důležité i z pohledu přímé komunikace, kdy především mladší generace jsou dnes již zvyklé komunikovat prostřednictvím sociálních sítí formou komentářů (např. napíší dotaz pod příspěvek s nemovitostí) nebo přímých zpráv na Messengeru, kdy kontaktují makléře nebo prodejce namísto telefonátu. Dříve něco nemyslitelného, dnes už jde o běžný jev (Bodnar, 2021).

Placená reklama

Online reklama je pro obchodní úspěch v dnešní době skoro až nezbytná. Navíc je oproti jiným typům reklamy, např. reklamě v televizi, výrazně levnější. Cena je hodnocena několika způsoby, jako je CPC, tedy cena za proklik nebo CPV zobrazení reklamy, takže nedojde k tomu, že budou vynaloženy tisíce či statisíce za reklamu, kterou uvidí jen minimum lidí. Sám zadavatel je totiž schopen ovlivnit, jak dobře se reklama bude uživatelům zobrazovat, díky nastavení ceny za proklik, kdy vyšší cena přestavuje vyšší pravděpodobnost. Značnou výhodou je možnost testování spuštěné kampaně a její případné upravení či zastavení. Nespornou výhodu představuje dostupnost relevantních dat k tomu, kde a jak se reklama zobrazuje (Vysekalová, 2023).

Na tomto místě je důležité zmínit, že optimální a efektivní nastavení reklamních kampaní je relativně náročné a vyžaduje to určité zkušenosti. Někdy si realitní kanceláře nebo realitní makléři zajišťují spouštění těchto kampaní svépomocí nebo za využití služeb interních specialistů, jako jsou správci sociálních sítí atd.. Jindy zase využívají externí služeb specialistů (Doleček, 2023; Surovec, 2020).

V rámci sociálních sítí je při prodeji nemovitosti možné nastavit prodejní kampaň za pomoci placené reklamy přímo na míru, stejně tak jako u běžného produktu či služby. Za pomoci sociálních sítí je možné díky obrovskému množství sbíraných dat, velmi přesně zacílit reklamu. Cílení lze využít různými způsoby, například při prodeji drahých nemovitostí je možné nastavit kampaň tak, aby cílila na podnikatele, nebo vysoce příjmové profese. Při prodeji větších bytů nebo rodinných domů je možno cílit na zasnoubené osoby, osoby s dětmi a podobně. V případě menších bytů pak lze cílit na svobodné či rozvedené uživatele. Cílení kampaně je možné samozřejmě dále dle věku, lokality, zájmů atd. (Surovec, 2020).

Prodejní skupiny a marketplace

Na platformě Facebook funguje mnoho prodejních skupin, do kterých je možné přidat příspěvek o prodeji nemovitosti. Příspěvky je navíc možné vkládat zdarma. Vzhledem k zaměření těchto skupin je pravděpodobné, že se příspěvek o prodeji nemovitosti dostane k relevantním osobám (Doleček, 2023).

Další možností je služba Marketplace na Facebooku, kam je možné vkládat nabídky prodeje do speciální kategorie, která je určena pro prodej nemovitostí. Prozatím nejde o zrovna vyhledávaný způsob nákupu a prodeje nemovitostí, ale tento trend se může postupně rozvinout, jelikož je v ČR zaveden Marketplace relativně krátkou dobu, oproti např. USA (Facebook, 2023).

Obsahový marketing, komunita a branding

Při prodeji nemovitosti přes sociální sítě hraje významnou roli i obsahový marketing a komunita, která je vybudována na sociální síti realitní kanceláře či makléře. Situace je samozřejmě odlišná, pokud se přes sociální sítě rozhodne prodávat nemovitost přímo majitel domu či jiné nemovitosti. V případě realitní kanceláře nebo makléře, může kvalitní obsahový marketing zajistit dostatek sledujících, což je důležité pro tvorbu komunity věrných a aktivních sledujících, díky které se mohou příspěvky šířit dále díky sdílení, nebo mohou být preferovány algoritmem v důsledku vyššího počtu zhlédnutí či „lajkování“ příspěvku. Cílem obsahového marketingu je vzdělávat, informovat nebo bavit (Burešová, 2022). V případě realitní kanceláře může jít například o rady a tipy při koupi či prodeji nemovitosti, či na co si dát pozor, vtipná videa z prostředí kanceláře nebo příprav nemovitostí, informování o novinkách v oblasti realit, jako změna v daňovém systému a zodpovídání dotazů formou videí a řada dalších.

Pro budování komunity a úspěšný prodej nemovitostí za užití sociálních sítí, je nesmírně důležité odpovídání na otázky v komentářích, Messengeru a obecně komunikovat se sledujícími, tedy ptát se v příspěvcích na jejich názor a odpovídat na všechny komentáře. Touto interakcí lze získat mnoho zajímavých dat a informací o tom, co se líbí a nelíbí potencionálním zájemcům (Bodnar, 2021).

Sociální sítě jsou důležité i pro budování brandu a zvyšování povědomí o něm, a to jak firemního (např. realitní kanceláře), tak personal brandu u realitního makléře (Bodnar, 2021). V ČR dříve převládaly především realitní kanceláře, ale v posledních letech se rozmáhá trend samostatně činných realitních makléřů, kteří pracují vyloženě sami nebo mají svůj vlastní tým, jež vedou, případně pracují pod záštitou realitní kanceláře, ale prezentují i samostatně. Obvykle si na sociálních sítích budují svoji značku. Personal branding je určen k vytvoření značky, která se týká konkrétního jednotlivce (Waller, 2020).

Analýza dat

Jestliže realitní kancelář nebo makléř nabízí nemovitosti prostřednictvím sociálních sítí, tak může velmi dobře sledovat metriky u svých příspěvků a to nejen u reklamních kampaní. Díky tomu může do budoucna vyhodnotit, efektivitu faktorů pro daný typ nemovitosti, cílovou skupinu či lokalitu. Kromě toho lze sledovat, co se lidem líbí a nelíbí a podle toho tvořit další obsah, jako například více vtipných videí. Stejně tak je možné vytvářet různé ankety apod. Obecně existuje mnoho možností, jak využít sociální sítě k vybudování silné značky a zvýšit tím povědomí o službách a zvýšit tím i důvěryhodnost, čímž se zvyšuje i pravděpodobnost rychlejšího prodeje nemovitosti za stanovenou cenu.

Závěr

Cílem článku bylo představit, jakým způsobem lze sociální sítě využívat při prodeji nemovitosti. Pro naplnění byla využita rešerše zahraničních a tuzemských elektronických a literárních zdrojů.

Bylo zjištěno, že sociální sítě jsou v dnešní době nezbytným marketingovým nástrojem při prodeji nemovitosti. Na sociálních sítích se totiž nachází mnoho potenciálních zájemců a kupců nemovitostí. Díky propagaci nemovitosti na sociálních sítích je možné zvýšit dosah inzerce, ale i počet potenciálních zájemců, rozšířit povědomí o celé nabídce. Obecně mohou sociální sítě napomoci k rychlejšímu prodeji nemovitosti za stanovenou cenu.

Využití sociálních sítí při prodeji nemovitosti je důležité i z pohledu přímé komunikace, kdy především mladší generace jsou dnes již zvyklé komunikovat prostřednictvím sociálních sítí formou komentářů nebo přímých zpráv na Messengeru.Významnou roli hraje i obsahový marketing a komunita, která je vybudována na sociální síti realitní kanceláře či makléře. Sociální sítě jsou rovněž důležité pro budování brandu a zvyšování povědomí o brandu.

V rámci sociálních sítí je při prodeji nemovitosti možné nastavit i prodejní kampaň za pomoci placené reklamy přímo na míru, stejně tak jako u běžného produktu či služby. Sociální sítě jsou totiž schopné díky obrovskému množství sbíraných dat, velmi přesně zacílit reklamu. Kromě toho konkrétně na Facebooku funguje mnoho prodejních skupin, do kterých je možné přidat příspěvek o prodeji nemovitosti. Příspěvky je navíc možno vkládat zdarma. V neposlední řadě lze využít analýzu dat ze sociálních sítí při sledování úspěšnosti příspěvků, čímž lze do budoucna vyhodnotit, co bylo a nebylo pro daný typ nemovitosti, cílovou skupinu či lokalitu účinné. Kromě toho lze sledovat trendy mezi lidmi.

Veškeré uvedené aspekty dělají ze sociálních sítí velmi účinný marketingový nástroj při prodeji nemovitosti.

Seznam použité literatury

AMI Digital. (2022). AMI Digital Index2022 [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z:  https://amidigital.cz/wp-content/uploads/2022/08/ami-digital-index-2022.pdf

BODNAR, K. (2021). 10 Real Estate Social Media Marketing Strategies That’ll Bring in New Business [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z: https://blog.hubspot.com/blog/tabid/6307/bid/5911/social-media-dos-and-don-ts-for-realtors.aspx

BUREŠOVÁ, J. (2022). Online marketing: od webových stránek k sociálním sítím. Grada Publishing.

DATAREPORTAL. (2022). DIGITAL 2022: CZECHIA [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z:  https://datareportal.com/reports/digital-2022-czechia

DOLEČEK, L. (2023). Jak na prodej domu nebo bytu přes Facebook [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z:  https://lubomirdolecek.cz/prodej-domu-nebo-bytu-pres-facebook/

FACEBOOK. (2023). Marketplace – Nemovitosti na prodej [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z:   https://www.facebook.com/marketplace/108599725832003/propertyforsale

SUROVEC, T. (2020). Jak prodávám nemovitosti na sociálních sítích [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z: https://tomassurovec.cz/jak-prodavam-nemovitosti-na-socialnich-sitich/

ŠTROJSA, M. (2023). Sociální sítě [online]. [cit. 2023-07-01]. Dostupné z: https://www.martinstrojsa.cz/realitni-sluzby/socialni-site/

VYSEKALOVÁ, J. (2023). Psychologie reklamy. Grada Publishing.

WALLER. (2020). Personal Brand Management: Marketing Human Value. Springer International Publishing.

Autor

Ing. Vladimíra Zíková, MBA

Martin Misař
Martin Misař
2024-06-26
Měl jsem tu čest zúčastnit se kurzu oceňování nemovitostí a musím říci, že to byla jedna z nejlepších investic do vzdělání, kterou jsem kdy udělal. Kurz byl skvěle strukturovaný a poskytoval hluboký vhled do všech aspektů oceňování nemovitostí. Lektorský tým byl nejen velmi znalý, ale také neuvěřitelně přístupný a ochotný odpovídat na všechny otázky. Teorie byla vždy podložena praktickými příklady, což mi velmi pomohlo pochopit složitější koncepty a jejich aplikaci v reálném světě. Jednou z největších výhod kurzu byla možnost pracovat na reálných případových studiích, které dokonale simulovaly skutečné situace na trhu. Díky tomu jsem se naučil, jak správně hodnotit různé typy nemovitostí a jaké faktory brát v úvahu při jejich ocenění. Atmosféra v kurzu byla velmi přátelská a motivační. Setkal jsem se s mnoha profesionály z oboru, což mi poskytlo cenné kontakty a možnost sdílet zkušenosti. Celkově bych tento kurz doporučil každému, kdo se chce profesionálně věnovat oceňování nemovitostí nebo kdo chce jen získat hlubší znalosti v této oblasti. Byla to skutečně obohacující zkušenost, která mi poskytla všechny potřebné nástroje a sebevědomí pro práci v oboru. Martin Misař
Radek
Radek
2024-06-01
Na společnost Czech Edu Academy jsem narazil náhodou, když jsem přemýšlel, že bych si rozšířil své obzory. Velmi mě zaujalo studium MBA, proto jsem se na něj přihlásil a nyní úspěšně zakončil. Musím velmi pochválit organizaci a podporu při studiu, kvalitu výuky, online konzultace, online přednášky s odborníky z praxe, obsáhlé množství materiálů ke studiu, uživatelsky přehledný e-learning a především lidský přístup. Vždy mi bylo na vše zodpovězeno, když jsem si nevěděl rady a potřeboval jsem s něčím pomoci. Jedním slovem DOPORUČUJI a děkuji za příjemnou atmosféru u závěrečné zkoušky.
Iva Gerychová
Iva Gerychová
2024-05-28
Chtěla bych moc poděkovat za kurz Účetnictví s využitím výpočetní techniky. Naprosto perfektní organizace, velmi rychlé reakce na e-mail v případě jakéhokoliv dotazu, maximální vstřícnost a prozákaznický přístup ze strany Czech Edu Academy a pana Zíky. Materiály byly skvěle strukturované, srozumitelné, moderně zpracované, nemám co vytknout. Ještě jednou moc děkuji a přeji spoustu dalších spokojených klientů :).
Dana Plešmídová
Dana Plešmídová
2024-04-27
Czech Edu Academy jsem si vybrala za účelem absolvování rekvalifikačního kurzu Oceňování nemovitostí. Byla jsem velmi spokojena s moderním a efektivním přístupem ke studiu a perfektně zpracovanými studijními materiály. Celý tým je velmi vstřícný, profesionální, nápomocný a příjemný. Velmi doporučuji!
Martina Zborilova
Martina Zborilova
2024-04-17
Kurz Účetnictví byl dobře postaven, celý e-learningový systém byl intuitivní, materiály dobře strukturované, přiměřeně obsáhlé s možností ověření znalostí na konci každé kapitoly. Cvičné příklady byly také velmi přínosné. Také online přednášky a konzultace byly prospěšné.
Lenka Urban
Lenka Urban
2024-04-02
Mají to pevně v rukách. Strukturovanost, informovanost ohledně organizačních záležitostí, podpora, ochota poradit nadstandardní. Výukové materiály pěkně zpracované, vše jasně vysvětlené. Během celého kurzu jsme měli možnost se ptát lektorů, kteří doslova promptně reagovali, a to i přes víkendy. Kombinace záznamů i živých online přednášek, materiály jsou aktualizované. Nápomocná ruka i po absolvování kurzu. Maximální spokojenost.
Harpie Harpi
Harpie Harpi
2024-03-29
Kurz byl velmi dobře koncipovaný a skvěle vedený. Materiály byly dobře strukturované, přiměřeně obsáhlé s možností ověření znalostí v průběžných testech. Online přednášky byly velmi přínosné. Ze všech poskytovaných zdrojů se mohl člověk dozvědět spoustu potřebných infomací. Mně osobně nejvíce pomohla podpora vedoucího lektora, který i mimo konzultace reagoval na mé dotazy začátečníka, který se snaží proniknout do nového oboru. Velmi mě oslovila ochota lektorů dokola trpělivě vysvětlovat ty samé otázky, které už byly jednou zodpovězeny, bez náznaku otrávenosti. Klobouk dolů. Tento kurz vřele doporučuji. Vede ho skvělý profesionální tým, který Vás po absolvování neodřízne, ale poskytuje možnost vracet se k informacím.
Veronika Balhárková
Veronika Balhárková
2024-03-28
Kurz účetnictví byl super! Doporučuji!